Het Q-Keurmerk®

Het keurmerk voor alle tandheelkundige bij- en nascholing

Het Q-Keurmerk® is het accreditatie-orgaan voor alle tandheelkundige bij- en nascholing die bijdraagt aan de kwaliteitsverhoging van de uitoefening van het tandheelkundig beroep in de meest ruime zin van het woord. Het Q-Keurmerk® biedt garantie voor kwaliteit van de cursussen. Het Q-Keurmerk® biedt de cursusaanbieder heldere accreditatiecriteria welke zijn ontwikkeld in samenwerking met TNO Kwaliteit van Leven. De accreditatieprocedure is transparant.

Voor wie is het Q-Keurmerk®?

Het Q-Keurmerk kan worden aangevraagd door alle organisatoren van een cursus, congres, symposium, workshop, praktische cursus, e-learning cursus en tijdschriften. Kortom: het Q-Keurmerk is er voor alle bij- en nascholing gericht op de tandheelkundige beroepsgroep.

 

Wilt u weten wie het Q-Keurmerk reeds heeft ontvangen? Klik hier

Wilt u het Q-Keurmerk aanvragen? Klik hier

Het Q-Keurmerk® kan worden afgegeven aan:

 • Cursus
 • Congres
 • Symposium
 • Workshop
 • Praktische cursus
 • E-learning cursussen
 • Tijdschriften

Missie en Visie

De visie en missie van onze organisatie zijn eenvoudig samen te vatten; elke dag weer, nu en in de toekomst,
bijdragen aan de hoogste kwaliteit mondzorg!

Missie:

Het Q-Keurmerk® beoogt de kwaliteit van de bij- en nascholing binnen de mondzorg zichtbaar te maken door het toekennen van een keurmerk aan het bij- en nascholingsaanbod dat aan de standaard voor kwaliteit voldoet.

Hiermee wil het Q-Keurmerk® de kwaliteit  borgen en monitoren door het uitvoeren van audits volgens vooraf vastgestelde criteria.

Het Q-Keurmerk® wil hierbij voor alle betrokken partijen als onafhankelijk accreditatie orgaan een betrouwbare, transparante partner zijn. die er voor zorgt dat elke Q-Keurmerk® geaccrediteerde cursus aan alle vormvereisten voldoet.

De Stichting QuAT – Q-Keurmerk® beoogt binnen de mondzorg hét onafhankelijke accreditatie orgaan te zijn dat transparant en inzichtelijk audits uitvoert ten behoeve van kwaliteitsborging van bij- en nascholing binnen de mondzorg. Daarvoor gelden de volgende uitgangspunten:

 • De stichting hanteert een helder en transparant beleid op kwaliteit voor zowel de cursusaanbieders als de tandheelkundige beroepsbeoefenaar om bij te dragen aan een kwalitatief hoogwaardige BNS.
 • Mondzorgverleners wensen bij- en nascholing te volgen die voldoet aan kwaliteitseisen.
 • Het Q-Keurmerk biedt de cursusaanbieders de mogelijkheid zich te onderscheiden door accreditatie van hun aanbod.
 • De Stichting QuAT wil in samenwerking met alle betrokken partijen de bekendheid van het Q-Keurmerk® vergroten en daarmee laten zien dat de kwaliteit van het post academisch onderwijs goed geborgd is.

NB Voor een sterkere positie bij de dialoog met overheidsinstanties lijkt een verplichte bij- en nascholing, zoals die ook voor huisartsen en medisch speciallisten geldt, ook in de mondzorg gewenst. In het meerjarenplan van de KNMT 2020-2025 wordt deze lijn met het Raamplan Tandheelkunde het Leven Lang Leren ook gevolgd.

 

Organisatie

Onze organisatie wordt bestuurd door vier bestuursleden die werkzaam zijn in de mondzorg en wordt ondersteund door een bureau onder leiding van Gaby van Notten.

J.A.C. de Kock van Leeuwen

Voorzitter

H. Donker

Penningmeester

M. Leunisse

Lid bestuur

Marjoke Vervoorn

Lid bestuur

P. Bolhuis

Lid bestuur

Q-keurmerk® diensten

Uitvoeren van audits

Visitatie aan cursussen

Digitale evaluatie - gratis

Transparante organisatie

Snelle en duidelijke service

Q gaat voor Qualiteit

Wie zijn Q® geaccrediteerd?

Om te zien welke aanbieders en/of cursussen met het Q-Keurmerk® zijn geaccrediteerd, verwijzen wij u naar de pagina Q cursussen / agenda. Hier vindt u ook de geaccrediteerde e-Learning cursussen.

Bekijk agenda

Tijdschriften welke met het Q-Keurmerk zijn geaccrediteerd zijn:

 • NTvT (Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde)
 • Quality Practice

Q-Keurmerk® logo aanvragen

Q-Keurmerk® geaccrediteerde cursusaanbieders kunnen het Q logo vrij gebruiken.

Logo aanvragen

Algemene voorwaarden Q-Keurmerk®

De Stichting heeft als beheerder van het Q-Keurmerk® verplichtingen naar de cursusaanbieder.

De cursusaanbieder heeft verplichtingen naar de Stichting om het Q-Keurmerk® te kunnen (blijven) dragen.

Download via de knop hieronder de Algemene Voorwaarden

Download algemene voorwaarden

Bezwaar en Beroepsreglement

Leden Geschillencommissie:

Mr. M. Barnas, voorzitter
Prof. dr. R. Koole
A.P.R. Tolmeijer, Tandarts | Jurist

 

Download via de knop hieronder het Bezwaar en Beroepsreglement

Download Bezwaar en Beroepsreglement