Informatie voor cursusaanbieders

Cursusaanbieders

Laat zien dat u als cursusaanbieder staat voor gecontroleerde kwaliteit. De Stichting QuAT, Q-Keurmerk® is een transparante organisatie, die zich alléén bezighoudt met het accrediteren van cursussen binnen de mondzorg. Accreditatie wordt in basis alleen afgegeven per cursus. Een instellingsaccreditatie kan worden afgegeven nadat alle cursussen zijn ge-audit.

De accreditatiecriteria zijn opgesteld in samenwerking met TNO. De Q-Keurmerk® accreditatie bestaat uit 3 onderdelen:

 • Audit voorafgaande aan cursus
 • Visitatie aan cursus (niet standaard)
 • Evaluatie door deelnemers

 

Audit uitvoering

De audits worden bij aanvraag van het Q-Keurmerk® uitgevoerd door auditoren. Het advies van de auditoren wordt vervolgens besproken binnen de Toetsingscommissie, die al dan niet het Q-Keurmerk® kan afgeven aan een cursus.

De auditoren en de leden van de Toetsingscommissie hebben ten behoeve van de uitvoering van de audits een geheimhoudingsverklaring ondertekend en per audit een onafhankelijkheidsverklaring.

 

 

De St. QuAT – Q-Keurmerk® heeft zelf ook een audit ondergaan volgens het INK managementmodel.

 • Documentenbeoordeling (werkwijze en procedures)
 • Praktijkaudit: bestuur, bureau en auditoren

Bevindingen audit Stichting QuAT: zeer positief.

 

 

Q-Keurmerk® aanvragen

Berekening scholingsuren

Voor al uw Q-Keurmerk® geaccrediteerde cursussen worden scholingsuren of punten afgegeven.

 • Voor elk gevolgd cursusuur ontvangt u ook scholingsuren (niet gelimiteerd tot een maximum aantal scholingsuren per dag of periode).
 • U bent er zeker van dat de kwaliteit van de cursus zorgvuldig is getoetst volgens transparante criteria. De criteria zijn opgesteld in samenwerking met TNO.

De berekening van de scholingsuren is als volgt: 1 scholingsuur per gevolgd cursusuur.

 • Bij een cursus van 3 uur en 29 minuten ontvangt de cursus 3 scholingsuren / 3 punten.
 • Bij een cursus van 3 uur en 30 minuten ontvangt de cursus 4 scholingsuren / 4 punten.

Wie zijn Q® geaccrediteerd?

Om te zien welke aanbieders en/of cursussen met het Q-Keurmerk® zijn geaccrediteerd, verwijzen wij u naar de pagina Agenda, of klik hier. Hier vindt u ook de geaccrediteerde e-Learning cursussen.

Bekijk agenda

Tijdschriften welke met het Q-Keurmerk® zijn geaccrediteerd zijn:

 • NTvT (Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde)
 • Quality Practice

Evaluatie

Het Q-Keurmerk® heeft de mogelijkheid voor digitale evaluatie ontwikkeld. Een zeer eenvoudig te gebruiken programma door de cursusaanbieders voor hun deelnemers. De digitale evaluatie kan kosteloos worden gebruikt door de cursusaanbieders.

Naar de digitale evaluatie

Zijn uw Q-Keurmerk® geaccrediteerde cursussen al opgenomen in de agenda? Cursussen die niet in de agenda vermeld staan worden ook niet weergegeven op het evaluatieplatform. Evaluatie van uw cursus door de deelnemers is een verplicht onderdeel voor Q-Keurmerk® geaccrediteerde cursussen.

 

Registers:
Alle Q-Keurmerk® geaccrediteerde cursussen worden automatisch opgenomen in de registers voor tandheelkunde. Wilt u dat uw cursussen ook door andere registers worden opgenomen, dan kunt u dit zelf regelen.