Informatie voor cursusaanbieders

Cursusaanbieders

Laat zien dat u als cursusaanbieder staat voor gecontroleerde kwaliteit. De Stichting QuAT, Q-Keurmerk® is een transparante organisatie, die zich alléén bezighoudt met het accrediteren van cursussen binnen de mondzorg. Accreditatie wordt in basis alleen afgegeven per cursus. Een instellingsaccreditatie kan worden afgegeven nadat alle cursussen zijn ge-audit.

De accreditatiecriteria zijn opgesteld in samenwerking met TNO. De Q-Keurmerk® accreditatie bestaat uit 3 onderdelen:

 • Audit voorafgaande aan cursus
 • Visitatie aan cursus
 • Evaluatie door deelnemers

De St. QuAT – Q-Keurmerk® heeft zelf ook een audit ondergaan volgens het INK managementmodel.

 • Documentenbeoordeling (werkwijze en procedures)
 • Praktijkaudit: bestuur, bureau en auditoren

Bevindingen audit Stichting QuAT: zeer positief.

Q-Keurmerk® aanvragen

Berekening scholingsuren

Voor al uw Q-Keurmerk® geaccrediteerde cursussen worden geaccrediteerde scholingsuren of punten afgegeven.

 • Geaccrediteerde uren.
 • Voor elk gevolgd cursusuur ontvangt u ook scholingsuren (niet gelimiteerd tot een maximum aantal scholingsuren per dag of periode).
 •  U bent er zeker van dat de kwaliteit van de cursus zorgvuldig is getoetst volgens transparante criteria. De criteria zijn opgesteld in samenwerking met TNO.

De berekening van de geaccrediteerde scholingsuren is als volgt: 1 scholingsuur per gevolgd cursusuur.

 • Bij een cursus van 3 uur en 29 minuten ontvangt de cursus 3 geaccrediteerde scholingsuren / 3 punten.
 • Bij een cursus van 3 uur en 30 minuten ontvangt de cursus 4 geaccrediteerde scholingsuren / 4 punten.

Wie zijn Q® geaccrediteerd?

Om te zien welke aanbieders en/of cursussen met het Q-Keurmerk® zijn geaccrediteerd, verwijzen wij u naar de pagina Q-cursussen / agenda. Hier vindt u ook de geaccrediteerde e-Learning cursussen.

Bekijk agenda

Tijdschriften welke met het Q-Keurmerk® zijn geaccrediteerd zijn:

 • NTvT (Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde)
 •  Quality Practice

Evaluatie

Het Q-Keurmerk® heeft de mogelijkheid voor digitale evaluatie ontwikkeld. Een zeer eenvoudig te gebruiken programma door de cursusaanbieders voor hun deelnemers. De digitale evaluatie kan kosteloos worden gebruikt door de cursusaanbieders. Wij verwijzen u hierbij ook naar de nieuwsbrief over de digitale evaluatie (mei 2014).

Naar de digitale evaluatie

Zijn uw Q-Keurmerk® geaccrediteerde cursussen al opgegeven in de agenda? Cursussen die niet in de agenda vermeld staan worden ook niet weergegeven bij de evaluatie site. Evaluatie van uw cursus door de deelnemers is een verplicht onderdeel voor Q-Keurmerk® geaccrediteerde cursussen.

 

Registers:
Alle Q-Keurmerk® geaccrediteerde cursussen worden automatisch opgenomen in het Mondzorgregister. Wilt u dat uw cursussen ook door andere registers wordt opgenomen, dan kunt u dit zelf regelen.