Q-Keurmerk aanvragen

Q-Keurmerk® aanvragen

Uw aanvraag voor het Q-Keurmerk® wordt door een team van vaste auditoren beoordeeld. De auditoren zijn allen nauw betrokken bij de tandheelkundige professie en krijgen trainingen om tot kalibratie van de toetsingscriteria te komen. Door het Q-Keurmerk®, TNO en de auditoren wordt erop toe gezien dat de criteria helder en realistisch zijn.

Met het Q-Keurmerk® laat u zien dat u staat voor echte kwaliteit. Het Q-Keurmerk® kan aangevraagd worden voor alle vormen van bij- en nascholing voor de gehele tandheelkundige beroepsgroepen. Ook e-learning cursussen en tijdschriften komen in aanmerking voor accreditatie
met het Q-Keurmerk® .

Uw Q-Keurmerk® cursussen worden opgenomen in de agenda.

Erkenning Preventie Assistent Opleiding

Het Q-Keurmerk® verzorgt de erkenning voor de opleiding Preventie Assistent voor het Register Preventie Assistente.
Zie voor meer informatie: www.registerpreventieassistenten.nl

Klik hier voor het formulier voor de Erkenningsaanvraag.

Kosten Q-Keurmerk®

Voor het aanvragen van het Q-Keurmerk®, voor één cursus, of voor uw totale cursusprogramma, kunt u een offerte opvragen bij het Bureau Q-Keurmerk®. De aangesloten Q-Keurmerk® aanbieders zijn een vergoeding verschuldigd aan de St. QuAT – Q Keurmerk®.

De offerte is inclusief:

  • Audit en rapportage: “papieren” toetsing van de cursus: inhoudelijk en organisatorisch. Deze audit wordt uitgevoerd door meerdere auditoren. De auditoren zijn hiertoe opgeleid; zij volgen minimaal 1 x per jaar hiertoe een cursus. Van deze audit worden verslagen opgesteld en de cursusaanbieder toegestuurd (aanbevelingen / verbeterpunten)
  • Visitatie aan uw cursus en rapportage: Toetsing ter plekke van de cursus: indien de papieren audit positief is uitgevallen wordt de cursus (cursussen) bezocht. Ook hiervan wordt een rapport opgesteld en de cursusaanbieder ter beschikking gesteld.
  • Eventueel heraccreditatie
  • Digitale evaluatie (evaluatieplatform)
Offerte opvragen

Formulieren die nodig zijn voor aanvraag van het Q‑Keurmerk®

  • (Her-)Accreditatie Aanvraagformulier
  • (Concept) Programma van uw cursus / congres
  • Beschikbare leermiddelen
  • Evaluatie: verloopt via de digitale evaluatie van het Q-Keurmerk®
  • Bij heraccreditatie een verbeterplan – Klik hier voor de toelichting.

Algemene voorwaarden Q-Keurmerk®

De stichting heeft als beheerder van het Q-Keurmerk® verplichtingen naar de cursusaanbieder. De cursusaanbieder heeft verplichtingen naar de Stichting om het Q-Keurmerk® te kunnen (blijven) dragen.

 

Bezwaar- en beroepsprocedure: klik hier

 

Download algemene voorwaarden