Het Q-Keurmerk®

Het keurmerk voor alle tandheelkundige bij- en nascholing

Het Q-Keurmerk® is het accreditatie-orgaan voor alle tandheelkundige bij- en nascholing die bijdraagt aan de kwaliteitsverhoging van de uitoefening van het tandheelkundig beroep in de meest ruime zin van het woord. Het Q-Keurmerk® biedt garantie voor kwaliteit van de cursussen. Het Q-Keurmerk® biedt de cursusaanbieder heldere accreditatiecriteria welke zijn ontwikkeld in samenwerking met TNO Kwaliteit van Leven. De accreditatieprocedure is transparant.

Voor wie is het Q-Keurmerk®?

Het Q-Keurmerk kan worden aangevraagd door alle organisatoren van een cursus, congres, symposium, workshop, praktische cursus, e-learning cursus en tijdschriften. Kortom: het Q-Keurmerk is er voor alle bij- en nascholing gericht op de tandheelkundige beroepsgroep.

 

Wilt u weten wie het Q-Keurmerk reeds heeft ontvangen? Klik hier

Wilt u het Q-Keurmerk aanvragen? Klik hier

Het Q-Keurmerk® kan worden afgegeven aan:

 • Cursus
 • Congres
 • Symposium
 • Workshop
 • Praktische cursus
 • E-learning cursussen
 • Tijdschriften

Missie en Visie

De visie en missie van onze organisatie zijn eenvoudig samen te vatten; elke dag weer, nu en in de toekomst,
bijdragen aan de hoogste kwaliteit mondzorg!

Stichting QuAT wil:

 • de kwaliteit van de tandheelkundige bij- en nascholing in de ruimste zin bevorderen door het verlenen van het Q-Keurmerk® aan cursusaanbieders die aan de daarvoor te stellen criteria voldoen;
 • de kwaliteit van het Q-Keurmerk® in stand houden en waar mogelijk innoveren;
 • voor alle cursusaanbieders met haar Q-Keurmerk® marktleider zijn als het kwaliteits- accreditatieorgaan binnen de tandheelkunde;
 • voor alle betrokken partijen een betrouwbare en transparante partner zijn.
 • Het streven is een werkelijk inhoudelijk beleid op kwaliteit duidelijk en transparant neer te zetten voor de cursusaanbieders en de tandheelkundige beroepsbeoefenaar.
 • De verwachting is, mede vanwege de maatschappelijke druk, dat bij- en nascholing (in de meest ruime zin van het woord), voor de tandarts verplicht gesteld worden
 • Wij verwachten dat steeds meer mondzorgverleners de noodzakelijke bij- en nascholing zullen volgen en ook steeds hogere eisen zullen stellen aan de kwaliteit daarvan.
 • In opdracht van de besturen NVT en (destijds) NMT is een advies uitgebracht betreffende de inrichting van de registratie en de accreditatie.
 • Het Q-Keurmerk® wil zich transparant profileren als accreditatie orgaan. De tandheelkundige beroepsgroep zal duidelijk moeten zien dat de bevoegdheden van een accreditatie orgaan en die van een register duidelijk gescheiden zijn. Een register schrijft de punten bij – een accreditatie orgaan bekijkt de inhoudelijke kwaliteit.
 • In de concurrentiestrijd tussen de cursusaanbieders biedt het Q-Keurmerk® hen de mogelijkheid zich te onderscheiden.
 • De Stichting QuAT wil, door een zorgvuldige, gerichte en creatieve inzet van communicatiemiddelen, de bekendheid van het Q- Keurmerk® vergroten en de erkenning als het meest hoogwaardige kwaliteitskeurmerk bereiken.
 • De Stichting QuAT acht het van groot belang dat het volgen van geaccrediteerde cursussen verplicht is als norm voor registers. De beroepsgroep is hiermee verzekerd van kwalitatief hoogwaardige cursussen.

Organisatie

Onze organisatie wordt bestuurd door vier bestuursleden die werkzaam zijn in de mondzorg en wordt ondersteund door een bureau onder leiding van Gaby van Notten.

J.A.C. de Kock van Leeuwen

Voorzitter

M. Leunisse

Lid bestuur

S. Dijkgraaf

Lid bestuur

A.M.A. Eggink

Lid bestuur

P. Bolhuis

Lid bestuur

Q-keurmerk® diensten

Uitvoeren van audits

Visitatie aan cursussen

Digitale evaluatie - gratis

Transparante organisatie

Snelle en duidelijke service

Q gaat voor Qualiteit

Wie zijn Q® geaccrediteerd?

Om te zien welke aanbieders en/of cursussen met het Q-Keurmerk® zijn geaccrediteerd, verwijzen wij u naar de pagina Q cursussen / agenda. Hier vindt u ook de geaccrediteerde e-Learning cursussen.

Bekijk agenda

Tijdschriften welke met het Q-Keurmerk zijn geaccrediteerd zijn:

 • NTvT (Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde)
 • Quality Practice

Q-Keurmerk® logo aanvragen

Q-Keurmerk® geaccrediteerde cursusaanbieders kunnen het Q logo vrij gebruiken.

Logo aanvragen

Algemene voorwaarden Q-Keurmerk®

De Stichting heeft als beheerder van het Q-Keurmerk® verplichtingen naar de cursusaanbieder.

De cursusaanbieder heeft verplichtingen naar de Stichting om het Q-Keurmerk® te kunnen (blijven) dragen.

Download via de knop hieronder de Algemene Voorwaarden

Download algemene voorwaarden

Bezwaar en Beroepsreglement

Leden Geschillencommissie:

Mr. M. Barnas, voorzitter
Prof. dr. R. Koole

Download via de knop hieronder het Bezwaar en Beroepsreglement

Download Bezwaar en Beroepsreglement